Chính sách bảo mật

Bảo vệ dữ liệu là rất quan trọng đối với việc quản lý Cakhia6. Việc xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của chủ thể dữ liệu phải luôn tuân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Với tư cách là bên kiểm soát, Cakhia6 đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, Internet có những lỗ hổng bảo mật nên khả năng bảo vệ tuyệt đối có thể không được đảm bảo. Vì lý do này, mọi chủ thể dữ liệu hoặc người dùng đều có quyền tự do chuyển dữ liệu cá nhân cho chúng tôi thông qua các phương tiện thay thế, chẳng hạn như qua điện thoại.

Các định nghĩa

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Cakhia6 dựa trên các điều khoản được sử dụng trong Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi phải rõ ràng và dễ hiểu đối với công chúng cũng như khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Để đảm bảo điều này, trước tiên chúng tôi muốn giải thích thuật ngữ được sử dụng.

Trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi sử dụng các thuật ngữ sau:

1) Dữ liệu cá nhân nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến thể nhân (“chủ thể dữ liệu”). 

2) Xử lý là bất kỳ thao tác hoặc tập hợp thao tác nào được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên các bộ dữ liệu cá nhân.

3) Hạn chế xử lý là quá trình hạn chế việc xử lý trong tương lai.

4) Lập hồ sơ nghĩa là bất kỳ hình thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động nào.

5) Bí danh là việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách mà dữ liệu cá nhân không còn có thể được quy cho một chủ thể dữ liệu cụ thể.

6) Người kiểm soát hoặc người kiểm soát chịu trách nhiệm xử lý là cá nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, một mình hoặc cùng với người khác.

7) Bên xử lý là cá nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho bên kiểm soát.

8) Người nhận là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác mà dữ liệu cá nhân được tiết lộ. Tuy nhiên, các cơ quan công quyền có thể nhận dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ một cuộc điều tra cụ thể theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia thành viên sẽ không được coi là người nhận.

9) Bên thứ ba là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức không phải là chủ thể dữ liệu, người kiểm soát, người xử lý và các cá nhân.

10) Sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là bất kỳ dấu hiệu nào được đưa ra một cách tự do, cụ thể, đầy đủ thông tin và rõ ràng về mong muốn của chủ thể dữ liệu.

Bánh quy

Các trang Internet của Cakhia6.info sử dụng cookie. Cookies là các tệp văn bản được lưu trữ trên hệ thống máy tính thông qua trình duyệt Internet.

Nhiều trang web và máy chủ sử dụng cookie. Nhiều cookie chứa cái được gọi là ID cookie. ID cookie là mã định danh duy nhất của cookie. Nó bao gồm một chuỗi ký tự mà qua đó các trang Internet và máy chủ có thể được gán cho trình duyệt Internet cụ thể nơi cookie được lưu trữ.  Một trình duyệt Internet cụ thể có thể được nhận dạng và xác định bằng ID cookie duy nhất.

Thông qua việc sử dụng cookie, cakhia6 có thể cung cấp cho người dùng trang web này nhiều dịch vụ thân thiện với người dùng hơn mà không thể thực hiện được nếu không cài đặt cookie. Hơn nữa, Cookie có thể bị xóa bất kỳ lúc nào thông qua trình duyệt Internet hoặc các chương trình phần mềm khác.

Khả năng liên hệ qua trang web

Nếu chủ thể dữ liệu liên hệ với bộ điều khiển bằng e-mail hoặc qua biểu mẫu liên hệ, dữ liệu cá nhân do chủ thể dữ liệu truyền sẽ tự động được lưu trữ. Không có sự chuyển giao dữ liệu cá nhân này cho bên thứ ba

Thu thập dữ liệu và thông tin chung

Cakhia6 thu thập một loạt dữ liệu và thông tin chung khi chủ thể dữ liệu truy cập trang web. Dữ liệu và thông tin chung này được lưu trữ trong tệp nhật ký máy chủ. Thu thập được có thể là:
(1) loại và phiên bản trình duyệt được sử dụng
(2) các trang web phụ
(3) trang web mà hệ thống truy cập truy cập vào trang web của chúng tôi
(4) hệ điều hành được sử dụng bởi hệ thống truy cập
(5) ngày và giờ truy cập vào trang Internet
(6) địa chỉ giao thức Internet (địa chỉ IP)
(7) nhà cung cấp dịch vụ Internet của hệ thống truy cập
(8) mọi dữ liệu và thông tin tương tự khác có thể được sử dụng trong trường hợp bị tấn công.

Xóa và chặn dữ liệu cá nhân

Bộ điều khiển dữ liệu sẽ chỉ xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích lưu trữ. Nếu mục đích lưu trữ không được áp dụng hoặc nếu hết thời hạn lưu trữ do nhà lập pháp Châu Âu hoặc nhà lập pháp có thẩm quyền khác quy định, dữ liệu cá nhân sẽ bị chặn hoặc xóa theo yêu cầu pháp lý.

Phần kết luận

Đây là tất cả những quy định về chính sách bảo mật mà Cakhia6 thực hiện cho người dùng. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ nhiều nhất có thể. Khi đến với cakhia6, bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị lộ ra ngoài.

Scroll to Top